Het geld zal worden besteed aan de promotie van jeugdtafeltennis op scholen in Diemen en Duivendrecht. Het aantal jeugdleden in Diemen is

de laatste jaren teruggelopen en daarom is er dringend actie nodig om dit op een hoger peil te brengen.

Het bestuur van de TTV Diemen is Meerlanden zeer dankbaar en zal ervoor zorgen dat het bedrag op de juiste wijze wordt besteed.

Namens het bestuur,

Peter Fritz

Penningmeester