Jeugdtafeltennis in Diemen en IJburg

Jeugd van 7 t/m 17 jaar kan er in clubverband worden getafeltennist. De bedoeling is om op een gezellige en sportieve manier het tafeltennissen aan te leren, te ontwikkelen om recreatief of als competitiespeler door te gaan. Batjes en ballen zijn beschikbaar. Sportieve kleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen) zijn verplicht.

Waar?
Diemen: Wethouder Duran Sportcentrum, Ouderkerkerlaan 10
IJburg: sportzaal van de Laterna Magica / Het Podium School, Eva Besnyöstraat 491

Wanneer?
Diemen: Elke donderdag van 17:00 - 18:00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur (behalve op feestdagen en tijdens de zomervakantie) kan er worden getraind.
IJburg: Elke vrijdag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) wordt er onder leiding van onze trainer Maurice Schulte in twee groepen getraind. Van half 4 tot half 5 voor jongens en meisjes beginners en van half 5 tot half 6 voor jongens en meisjes gevorderd van 10 tot 17 jaar.

Wat kost het?
Na gratis proeflessen (in Diemen 3, op IJburg 2) kan er gekozen worden voor een 10 rittenkaart. Deze is 3 maanden geldig en kost € 40 (met Stadspas € 20). Na afloop van de 10 ritten is het de bedoeling om definitief lid te worden. De jaarcontributie bedraagt dan € 135* (2024) inclusief basisbondsbijdrage.

Vergoeding van de jaarcontributie en/of kosten kleding en materialen kan via de Stadspas of via het Jeugd Fonds Sport worden aangevraagd. For more information contact this .

NB: Contributie betalende jeugdleden in Diemen kunnen zonder extra kosten gebruik maken van de trainingsfaciliteit op IJburg, zo ook kunnen de jeugdleden uit IJburg terecht in Diemen - zie waar en wanneer.

Klik voor proeflessen om formulier te openen

 
Table tennis for youth in Diemen and IJburg

If you are between 7 and 17 years old you are welcome to come and play table tennis in our club. Practising sport is good for your health and social skills. You can play recreational or in competition with other clubs. Bats and balls are available. You have to wear sport shoes (no black soles) and suitable clothing.

Where?
Diemen: Wethouder Duran Sportcentre, Ouderkerkerlaan 10
IJburg: sport facility of the Laterna Magica / Het Podium School, Eva Besnyöstraat 491

When?
Diemen: Every Thursday from 5:00 - 6:00pm and from 6:30 till 7:30pm (except during feast-days and holidays). We offer supervision and lessons by experienced players.
IJburg: Every Friday (except during feast-days and holidays) training by licensed trainer Maurice Schulte in two groups. From 3:30pm till 4:30pm for boys and girls beginners and from 4:30pm till 5:30pm for boys and girls experienced.

Costs?
After free test lessons (in Diemen 3, in IJburg 2) you can choose for 10 more lessons at the costs of € 40. These 10 runs are valid for 3 months. Then we hope you become a permanent member. Membership per year is € 135* (2024) incl. basic fee for the NTTB.


Sometimes reduction is possible on membership costs, clothing and material (via “Stadspas” or Youth Sport Fund). For more information contact this .

Note: Paying youth members of TTV Diemen can make for free use of training facilities on IJburg and likewise can members in IJburg particpate in Diemen - see where and when.

Click for test lessons to open application form.
After form is loaded, press top right area (dark green)
and select English version.