Tafeltennisvereniging Diemen

 

Op donderdag 21 oktober vindt weer een ALV plaats. Stukken en agenda worden nog verstuurd. We roepen jullie op in groten getale te verschijnen.

We beginnen om 20:00 dus zorg dat je er bij bent!

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie nogmaals te attenderen op de vacatures in het Bestuur. Peter F.  is als penningmeester niet herkiesbaar en zal uiterlijk 1-1-2022 zijn werkzaamheden staken. Ook ondergetekende is niet herkiesbaar. Wij zoeken dus 2 bestuursleden. Kandidaten kunnen zich opgeven tot zondag 16 oktober. Het zou uiterst vervelend zijn als zich geen kandidaten melden. In ieder geval zonder penningmeester kan de vereniging niet voortbestaan en zouden wij de vereniging moeten opheffen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Echt, de situatie is uitermate kritisch.

Sportieve groet namens het Bestuur,

Peter B

 

NB TIJDENS DE VERGADERING DIE ONGEVEER 1 UUR DUURT KAN ER NIET GESPEELD

WORDEN. DAARNA KAN ER WEER VOLOP GESPEELD WORDEN